Create  Edit  Diff  pmsdwecm  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

AsuransiKesehatanTerbaikDanMurah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Noen 65% av kanadiere har noen form for tilleggs privat helseforsikring; Mange av dem mottar det gjennom sine arbeidsgivere. Privat sektor tjenester som ikke er betalt av staten star for nesten 30 prosent av total helseforbruksutgifter. I 2005 styrte Hoyesterett i Canada, i Chaoulli mot Quebec, at provinsens forbud mot privat forsikring for helsevesenet som allerede var forsikret av provinsplanen, overtradte Quebecs charter om rettigheter og friheter, og saerlig de avsnittene som omhandler rett Til liv og sikkerhet, hvis det var uakseptabelt lange ventetider for behandling, som det ble pastatt i dette tilfellet. Hensikten har ikke endret det generelle monsteret av helseforsikring over hele Canada, men har spurt pa forsok pa a takle kjerneproblemene av tilbud og ettersporsel og virkningen av ventetider. Det nasjonale sykeforsikringssystemet ble innfort i 1945, like etter slutten av andre verdenskrig. Det var et kompromiss mellom Gaullist og kommunistiske representanter i det franske parlamentet. De konservative Gaullists var imot et statlig helsevesen, mens kommunistene stottet en fullstendig nasjonalisering av helsevesenet langs en britisk Beveridge-modell. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Last modified:2017/07/30 17:51:56
Keyword(s):[AsuransiKesehatan] [AsuransiTerbaik] [AsuransiMurah]
References: