Create  Edit  Diff  シャイニングフォース 黒き竜の復活 攻略  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

ForumKomunitasAgroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi Vorpes ardyunaberutyan, vorum yntaniknery sovorabar kisvel e aprel yev ashkhatel e fermayum mej, amboghj yntaniknery karogh yen vtangi tak vnasvatskneri, hivandutyan yev mahvan: Yndhanur patcharrnery mahatsu vnasvatskner yeritasard gyughatntesakan ashkhatoghneri nerarrum e kheghdveluts, mekyenaner yev Avtomekyenananeri het kapvats dzhbakht pataharneri. Ashkhatanki mijazgayin kazmakerputyuny gtnum e, gyughatntesutyuny »mekn e arravel vtangavor e bolor tntesakan volortnerum»: Ayn gnahatum e, vor amenamya ashkhatanki het kapvats zoheri tivy, voronk arrajin sharkum gyughatntesakan ashkhatakitsneri arrnvazn 170.000, yerku angam mijin pvokharzheky ayl ashkhatategher: Batsi ayd, depkyer mahvan, vnasvatsk yev hivandutyan het kapvats gyughatntesakan gortsuneutyan hachakh gnum grantsvum: Ayd kazmakerputyuny mshakel e anvtangutyan yev arroghjutyan gyughatntesutyunum konventsiayi, 2001, vory tsatskum shrjanaky rriskeri gyughatntesutyan okupatsiayi, kankhargelman ayd rriskeri yev deri, vor anhatnery yev kazmakerputyunnery zbaghvum yen hoghagortsutyamb, petk e khaghal: Khuzel hamakarger tarber linel shrjanum gyughatsiakan tntesutyunnerin, kakhvats arrka rresursneri yev khochyndotneri. ashkharhagrutyan yev kliman fermayum. karravarutyan kaghakakanutyuny; tntesakan, sotsialakan yev kaghakakan chnshumner, yev pilisopayutyuny yev mshakuyty hoghagorts.

Antsumn mshakutyan (kam ktratel yev ayrel) mi hamakarg e, vory antarrnery ayrvats yen, azatelu nutrients e ajaktsyel mshakman tarekan yev dranits heto bazmamya mshakabuyseri hamar zhamanakahatvatsum mi kani tarineri yntatskum: Aynuhetev hoghamas e mnatsyel anmshak e regrow antarry, isk gyughatsin teghapvokhvum e nor davadrutyan, veradarrnalov heto shat tariner (10 - 20). Ays khopan zhamkety krchatvel, yetye bnakchutyan khtutyuny achum, vory pahanjum e nerdrumy snutsichneri (parartanyut kam gomaghb) yev vorosh dzerrkov patuhas verahskoghutyan. Tarekan mshakutyan e hajord puln intensivutyan vory chka khopan zhamkety: Sa pahanjum e nuynisk aveli mets snndarar yev vnasatuneri dem paykari mijotsnery. Hetaga industratsum hangetsrel e ogtagortsman monocultures, yerb meky cultivar tnkel e mi mets akreri: Kani vor tsatsr kensabazmazanutyan, snndarar ogtagortsumy miasnakan yev vnasatuneri hakvats e karrutsyel minchyev anhrazheshtutyun mets tunakimikatneri kirarrumy yev parartanyutyeri. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi

Last modified:2017/01/28 13:55:13
Keyword(s):[ForumPertanian] [KomunitasPertanian] [PertanianIndonesia]
References: