Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  Note  wikifarm  Login

SitLowKerInd

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Unha entrevista tamen permite ao candidato avaliar a cultura corporativa e as demandas do emprego. Multiples roldas de entrevistas de traballo e / ou outros metodos de seleccion de candidatos poden ser usados ​​cando hai moitos candidatos ou o traballo e particularmente desafiante ou desexable. As primeiras roldas as veces chamadas "entrevistas de seleccion" poden implicar menos persoal dos empresarios e adoitan ser moito mais curtos e menos profundos. Unha entrevista inicial cada vez mais comun e a entrevista telefonica. Isto e especialmente comun cando os candidatos non viven preto do empresario e ten a vantaxe de manter custos baixos para ambos os dous lados. Desde 2003 realizaronse entrevistas a traves de software de videoconferencia, como Skype. Unha vez que todos os candidatos foron entrevistados, o empresario normalmente selecciona o candidato (s) mais desexable e comeza a negociacion dunha oferta de emprego. Os investigadores intentaron identificar cales estratexias de entrevista ou "construcions" poden axudar aos entrevistados a escoller o mellor candidato. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia A investigacion suxire que as entrevistas capturan unha gran variedade de atributos solicitantes. As construcions poden clasificarse en tres categorias: contido relevante para o emprego, desempeno entrevistado (comportamento non relacionado co traballo, pero que influe na avaliacion) e sesgos irrelevantes de entrevistados. Contido de entrevista relevante de traballo As preguntas de entrevista xeralmente estan desenadas para chamar os atributos do solicitante que son especificamente relevantes para o traballo para o que a persoa esta a aplicar. O solicitante relevante para o traballo atribue que as preguntas que aparentemente se avalian son consideradas necesarias para que un poida realizar con exito no traballo. As construcions relevantes para o traballo que foron avaliadas na entrevista podense clasificar en tres categorias: caracteristicas xerais, factores experimentais e elementos de traballo basicos. A primeira categoria refirese a caracteristicas solicitantes relativamente estables. A segunda categoria refirese ao conecemento laboral que o solicitante adquiriu ao longo do tempo. A terceira categoria refirese aos conecementos, habilidades e habilidades asociados ao traballo. O desempeno dos entrevistados As avaliacions dos entrevistados sobre as respostas do solicitante tamen tenden a ser acoloridas pola forma en que un solicitante se comporta na entrevista. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

Last modified:2017/09/18 23:59:55
Keyword(s):[InformasiLowongan] [LowonganKerja] [InformasiKerja]
References: