Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

AsuransiKesehatanTerbaikDanMurah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Aptuveni 65% kanadiesu ir dala no papildu privatas veselibas apdrosinasanas; Daudzi no viniem to sanem ar savu darba deveju starpniecibu. Privata sektora pakalpojumi, kurus nav samaksajusi valdiba, veido gandriz 30 procentus no kopejiem veselibas aprupes izdevumiem. 2005. gada Kanadas Augstaka tiesa lieta Chaoulli pret Kvebeku nolema, ka provincu privatas veselibas apdrosinasanas aizliegums, kas jau ir apdrosinats ar provincu planu, ir pretruna Kvebekas tiesibu un brivibu harta un jo ipasi ar sadalam, kas attiecas uz tiesibam Uz dzivibu un drosibu, ja saja gadijuma butu pielauta nepienemami ilga nogaidisanas laiks arstesanai. Nolemums nav mainijis kopejo veselibas apdrosinasanas modeli Kanada, bet ir veicinajis centienus risinat galvenos piedavajuma un pieprasijuma jautajumus un gaidisanas laikposmu ietekmi. Valsts veselibas apdrosinasanas sistema tika izveidota 1945. gada, tiesi pec Otra pasaules kara beigam. Tas bija kompromiss starp Gaulista un komunistiska parstavjiem Francijas parlamenta. Konservativie gulisi iebilda pret valsts parvaldes veselibas aprupes sistemu, savukart komunistini atbalstija pilnigu veselibas aprupes nacionalizaciju, izmantojot britu Beverijes modeli. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Last modified:2017/07/30 16:19:54
Keyword(s):[AsuransiKesehatan] [AsuransiTerbaik] [AsuransiMurah]
References: