Create  Edit  Diff  FrontPage  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

つながるテレビ@ヒューマン 非公式 Wiki - AsuransiKesehatanTerbaikDanMurah Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

[[Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah|http://www.dipopedia.com/2017/07/19-asuransi-kesehatan-terbaik-dan-murah.html]] Pwogram nan ki kapab lakoz se pwofesyon ki baze sou: tout moun k ap travay yo oblije peye yon posyon nan revni yo nan yon fon asirans sante pa la pou fe pwofi, ki mutualisms risk pou yo maladi, epi ki ranbouse depans medikal nan dives pousantaj. Timoun ak mari oswa madanm nan moun asirans yo kalifye pou benefis yo, kom byen. Chak fon se gratis yo jere bidje pwop li yo, ak itilize yo ranbouse depans medikal nan pousantaj la li te we anfom, sepandan apre yon kantite refom nan denye ane yo, majorite nan fon bay nivo a menm nan ranbousman ak benefis yo. Gouvenman an te gen de responsablite nan sistem sa a. Responsablite a gouvenman premye se fixation a nan pousantaj la a ki depans medikal yo ta dwe negosye, epi li fe sa nan de fason: Ministe Sante a direkteman negosye kontra pri nan medikaman ak manifaktire yo, ki baze sou pri an mwayen nan vann obseve nan peyi vwazen . Yon tablo nan dokte ak ekspe deside si medikaman an bay yon ase benefis ki gen anpil vale medikal yo dwe ranbouse (sonje ke se pi medikaman ranbouse, ki gen ladan omeopatik). [[Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah|http://wiki.fdiary.net/hotatewiki/?AsuransiKesehatanTerbaikDanMurah]]