Create  Edit  Diff  性犯罪ニュース  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

ForumKomunitasAgroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi Ekanamisty vymierajuc ahulnuju pradukcyjnasc faktarau vytvorcasci sielskaj haspadarki i hetaj mieraj sielskaj haspadarki u Zlucanych Statach prykladna u 1,7 razy bols praduktyunyja, cym heta bylo u 1948 h. Pa stanie na 2011 hod, havorycca u Miznarodnaj arhanizacyi pracy, sto kalia adnaho miljarda calaviek, ci bols 1/3 dastupnaja rabocaja sila, vykarystouvajucca u susvietnym sielskahaspadarcym siektary. Sielskaja haspadarka skladaje prykladna 70% ad hlabalnaj zaniatasci dziaciej, i u mnohich krainach vykarystouvajuc samy vialiki pracent zancyn u liuboj haliny. Siektar pasluh tolki abahnau sielskahaspadarcy siektar u jakasci najbujniejsaha hlabalnaha pracadaucy u 2007 hodzie u pieryjad z 1997 pa 2007 hod adsotak liudziej, zaniatych u sielskaj haspadarcy skaracilasia bols cym na catyry pracentnych punkta, tendencyja, jakaja, jak cakajecca, praciahniecca. Lik liudziej, zaniatych u sielskaj haspadarcy vahajecca u syrokich miezach na asnovie koznaha krainy, pacynajucy ad miens cym 2% u takich krainach, jak ZSA i Kanadzie da bols cym 80% u mnohich afrykanskich krainach.

U razvitych krainach hetyja pakazcyki znacna nizej, cym u papiarednija stahoddzia. U 16 stahoddzi u Jeuropie, napryklad, ad 55 da 75 adsotkau nasielnictva bylo zaniata u sielskaj haspadarcy, u zalieznasci ad krainy. Da 19-ha stahoddzia u Jeuropie, hetaja licba upala da ad 35 da 65 pracentau. U tych za krainach, sionnia hety pakazcyk skladaje miens za 10%. Sielskaja haspadarka, u pryvatnasci, sielskaja haspadarka, zastajecca niebiaspiecnaj pramyslovasci, a taksama fiermiery va usim sviecie zastajucca na vysokim ryzycy, zviazanych z pracaj traumau, zachvorvanniau liohkich, indukavanych sumam strata slychu, skurnych zachvorvanniach, a taksama niekatoryja vidy raku, zviazanyja z uzyvanniem chimicnych recyvau i praciahlaha znachodzannia na soncy. U pramyslova razvitych haspadarkach, traumy casta miarkujuc vykarystannie sielskahaspadarcaj techniki, a taksama castym cynnikam fatalnych sielskahaspadarcych traumau u razvitych krainach traktarou pierakulvannie. Piestycydy i insyja chimicnyja recyvy, jakija vykarystouvajucca u sielskaj haspadarcy taksama mohuc byc niebiaspiecnyja dlia zdarouja rabotnikau, a taksama rabotnikau, jakija padviarhajucca uzdziejanniu piestycydau mohuc uzniknuc chvaroby abo miec dziaciej z pryrodzanymi defiektami. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi ForumPertanian? KomunitasPertanian? PertanianIndonesia?

Last modified:2017/01/28 16:42:27
Keyword(s):
References: