Create  Edit  Diff  Steel Panthers:World at War's Wiki  Index  Search  Changes  History  Source  RSS  wikifarm  Login

SteelPanthers's Wiki - ForumKomunitasAgroteknologi Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

[[Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi|http://www.dipopedia.com/2017/01/20-forum-dan-komunitas-pertanian-indonesia-agroteknologiwebid.html]] Jak pramyslovasci, u jakich siemji casta padzialiajuc u pracy i zyvuc na samoj fiermie, celyja siemji mohuc byc schilnyja ryzycy traumy, chvaroby i smierci. Najbols castymi prycynami traumau sa smiarotnym zychodam siarod maladych sielskahaspadarcych rabocych ukliucajuc utapliennia, masyny i darozna-transpartnych zdarenniau, zviazanych z. Miznarodnaja arhanizacyja pracy licyc sielskaja haspadarka "adnoj z samych niebiaspiecnych z usich halin ekanomiki." Jon aceńvaje, sto stohadovaje zviazanych z pracaj smierciau siarod sielskahaspadarcych rabotnikau skladaje nie miens za 170 000, u dva razy pieravysaje siaredni temp insych pracounych miescau. Akramia taho, vypadki smierci, chvarob i traumau, zviazanych z sielskahaspadarcaj dziejnasciu, casta zamoucvajucca. Arhanizacyja raspracavala biaspieki i hihijenie pracy u sielskaj haspadarcy, Kanviencyi 2001 hoda, jakaja achoplivaje dyjapazon ryzyk u sielskaj haspadarcy akupacyi, praduchiliennie hetych ryzyk i toj roli, jakuju niekatoryja asoby i arhanizacyi, jakija zajmajucca u sielskaj haspadarcy pavinny huliac. Abrezka sistemy adroznivajucca siarod fierm u zalieznasci ad najaunych resursau i abmiezavanniau; hieahrafija i klimat fiermy; dziarzaunaja palityka; ekanamicnyja, sacyjalnaje i palitycnaje cisk; i filasofija i kultura fiermiera.

Zmiennaj kultyvacyi (abo vysiakajuc i vypalvajuc) ujauliaje saboj sistemu, u jakoj liesu zharajuc, vyzvaliajucy pazyunyja recyvy dlia padtrymki vyroscvannia adnahadovych i smathadovych kultur na praciahu niekalkich hadou. Zatym ucastak pad paraj u adhadavac lies, i fiermier pierachodzic na novy siuzet, viartajucysia paslia mnohich hadou (10 - 20). Hety par pieryjad skaracajecca, kali scylnasc nasielnictva rascie, sto patrabuje uvodu pazyunych recyvau (uhnajenniau abo hnoju) i niekatoryja rucnoj baracby z skodnikami. Stohadovaje kultyvavannie nastupnaja faza intensiunasci, u jakoj niama abloznyja pieryjad. Heta patrabuje jasce bolsych pazyunych recyvau i baracby z skodnikami uvachodau. Daliejsaja industryjalizacyja pryviala da vykarystannia monakultury, kali adzin hatunak pasadzany na vialikaj ploscy. Z-za nizkaha bijaraznastajnasci, vykarystannie pazyunych recyvau zjauliajecca adnastajnym i skodnikau, jak pravila, budavac, sto vyklikaje nieabchodnasc bols syrokaha vykarystannia piestycydau i uhnajenniau. [[Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologi|http://wiki.fdiary.net/flicker/?ForumKomunitasAgroteknologi]]